دکتر سهیلا ذوقی

 

اطلاعات شخصی :

 نام و نام خانوادگی : سهیلا ذوقی

 مرتبه علمی :  استادیار ( پایه 9 )

 گروه آموزشی :  عمومی 

 سوابق تحصیلی :

1-      کارشناسی زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- سال 1382                

2-      کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- سال 1384

3-      دکترای زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- سال 1392

آدرس پست الکترونیک دانشگاهی :   s.zoghi@naiau.ac.ir

Soheila.zoghi@yahoo.com                                                            

 

مقالات ارائه در کنفرانسها

ردیف

 

عنوان مقاله

 

عنوان کنفرانس

 

سطح برگزاری

 

مکان برگزاری

 

زمان برگزاری

 

1

خلاقیت عشق و می موسیقی در شعر رودکی

بزرگداشت یک هزار و صد و پنجاهمین سالگرد پدر شعر فارسی

بین المللی

تهران

1387

2

رمانتیسم و مقایسه آن با ادبیات رمانتیسم ایران

 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

بین المللی

 

تهران

 

1391

 

3

انسان و رابطه آن با حق تعالی

مولانا " معلم معنا "

ملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

1391

4

بررسی نظریه ی مولوی و نسفی درباره ی جهان هستی و انسان

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

1392

5

بررسی وحدت وجود در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا

اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

بین المللی

استان بوشهر

1392

6

بررسی انسان کامل در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

بین المللی

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی (بجنورد)

1393

7

عرفان و اسطوره دو روی یک سکه در ادیان و آیین های ایران

همایش عرفان در ادبیات فارسی

ملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

1393

8

بررسی نور در عرفان زرتشتی و بیان مشترکان آن با عرفان مولانا

همایش جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی

بین المللی

دانشگاه استانبول ترکیه

1394

مقالات

ردیف

عنوان مقاله

سال انتشار

1

 بررسی اندیشه ی سنایی درباره عالم صغیرو کبیر

1389

2

 عالم و رابطه ی آن با حق تعالی از دیدگاه عطار

1389

3

آیین کفن و دفن و سوگواری در هشت اثر حماسی

1391

4

انسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریه ی او با ابن عربی

1391

5

زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا

1391

6

تاثیرپذیری مولانا از آموزه های آیین مهر ( میترائیسم)

1392

کتب منتشره

ردیف

عنوان کتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

1

عالم صغیر و کبیر در تصوف اسلامی با تکیه بر آراء مولانا

سهیلا ذوقی

-

جام گل

2                                                 

  مولانا از دریچه فرهنگ ایران باستان

سهیلا ذوقی

 

سرافراز

طرحهای پژوهشی

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

مرجع تصویب

سال پایان پژوهش

1

تأثیر فرهنگ ایران باستان در مثنوی معنوی مولانا

دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

1391

2

بررسی آموزه های آیین مهر(میترائیسم) در اندیشه مولانا

دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

در دست اجرا

 

 توضیحات مختصر:

1-    عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

2-    پژوهشگر نمونه ی سال های 1387 و 1388 شهرستان نظرآباد

3-  داور همایش نهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در سال 93

4-   عضو شورای زنان فرهیخته استان البرز

5-  عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد از سال 1389 تاکنون

6-  عضو کمیته ی جایابی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در 1394

7- عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد از سال 1392 تاکنون

8-  عضو کمیته ی علمی همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ( موسسه فرهنگی مبین )

9-  استاد راهنمای 7 رساله ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و همچنین استاد مشاور بیش از 6 رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی