دکتر فاطمه حیدری

دکتر فاطمه  حیدری                    

عضو هیأت علمی: زبان و ادبیات فارسی   مرتبه علمی:  دانشیار   پایه فعلی 14

سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک

لیسانس زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی کرج64-69

فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی کرج70-72

پایان نامه فوق لیسانس:   عناصر عرفان هندی در آثار منظوم عطار تاریخ دفاع:  72

دکتری زبان وادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات عالی 75-79

پایان نامه دکتری:  پندارهای یونانی در مثنوی مولانا جلال الدین   تاریخ دفاع:  79

سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب تاریخ   

مدیر گروه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از4/10/81  تا  14/4/88   

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی14/4/88 تاکنون

سوابق شغلی: استخدام در آموزش و پرورش در سال 64

استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 79

سوابق پژوهشی:

مولانا و استعداد یادآوری عالم پیشین 1387تابستان نشریه ادیان و عرفان

پیوندهای فکری مولانا با بهاولد،افلاطون و فلوطینپژوهش نامه فرهنگ وادب در سال1388

مولانا و قرآن گلستان قرآن81

مثنوی و سائل اصلی آن نامه پارسی82

مثنوی واندیشه های یونانی رشد زبان وادب فارسی1380زمستان

خاندان زیاری نشریه دانشکده ادبیات واحد کرج81پاییز

لیلی خالق عشق نشریه دانشکده ادبیات واحد کرج81بهار

بررسی عناصر داستان امروزی در مثنوی علمی پژوهشی فردوس87

رمز گشایی قصه دقوقی پژوهش نامه فرهنگ وادب در سال 1389

بررسی عقل در خوان الاخوان فصل نامه پژوهشی تحقیقات زبان و ادب فارسی در سال 1389

تقسیمات تجلی در قلمرو عرفان نشریه ادیان و عرفان در سال 1389

زنان سلطه و تسلیم در آثار زویا پیرزاد اندیشه ادبی در سال 1390

بررسی سه اصطلاح در آثار ناصرخسرو در نشریه دهخدا در سال 1390

عالم صغیر و عالم کبیر در آثار ناصرخسرو در نشریه گوهر گویا در سال 1390

الجد، والفتح، والخیال فی نتاجات ناصر خسرو در نشریه دراسات الادب المعاصر در سال 1390

آداب شریعت و طریقت از نظر عین القضاه و غزالی در نشریه دهخدا در سال 1391با همکاری راشین بنی نجاریان

کارکرد کلمه و سخن در جهان بینی ناصرخسرو در فصل نامه پژوهشی تحقیقات زبان و ادب فارسی در سال 1391

العرفان عند رضیّ الدین آرتیمانیّ؛ رؤیة نقدیة در اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی سال 1391 با همکاری دکتر زرین تاج پرهیزگار

بررسی مراتب نور و الوان  آن در آرائ عرفانی  در نشریه ادیان و عرفان سال 1391 با همکاری سهیلا زینلی

بینامتنیت در شرق بنفشه اثر شهریار مندنی پور در نشریه جستارهای زبانی در سال 1392 با همکاری بیتا دارابی

سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف در نشریه دهخدا در سال 1392 با همکاری فاطمه صیدی

زبان تبلور بیرونی پیکره درونی است در نشریه دهخدا در سال 1392 با همکاری دکتر ماه نظری

جایگاه و مراتب سخن از نگاه مولانا در نشریه شمس و مولانا در سال 1392

العلم و انواعه من وجهه النظر مولانا جلال الدین بلخی در نشریه اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی در سال 1392 با همکاری دکتر مهدی محقق-شیواحیدری

مراتب النفس عند ناصرخسرو در نشریه اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی در سال 1392 با همکاری دکتر زرین تاج پرهیزگار

شیوه های شخصیت پردازی در رمان کلیدر در پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی در سال 1392 با همکاری فرناز وفایی

خوانش لاکانی امر سیاسی در رمان همسایه ها در پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی در سال 1393 با همکاری میثم فرد

خوانش بینامتنی " بوف کور "  و " پیکر فرهاد " نقد ادبی در سال 1392 با همکاری بیتا دارابی -بهناز امانی

خوانش لاکانی روان پریشی رمان بوف کور در پژوهش ادببات معاصر جهان در سال 93 با همکاری میثم فرد

بررسی تطبیقی مرثیه­ای برای ژاله و قاتلش اثر ابوتراب خسروی و درون­مایه خائن قهرمان اثر بورخس از دیدگاه پست مدرنیسم:در پژوهش­های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دوره  3شماره1 تاریخ چاپ بهار و تابستان سال1394.

مقالات چاپ شده در همایش ها

نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در سال 85 اصفهان داستان پردازی مولانا در انکار کردن موسی(ع)بر مناجات شوپان

همایش بزرگداشت مولانا جلال الدین محمدبلخی در سال 85 تبریز تفسیر عارفانه مولانا از قرآن کریم

دومین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در سال 86 مشهد اندیشه تکامل از دیدگاه مولانا و عطار و خاستگاه آن

همایش نظریه و نظریه پردازی در سال 88 در زنجان بیانیه ادبی حاج زین العابدین مراغه ای

چهارمین همایش علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در سال 88 نظریه ادبی در سیاحت نامه ابراهیم بیک و کاربرد عناصر شاعرانه در آن

همایش منطقه (8)نهضت تولید علم جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی در سال   دانش و فن آوری از دیدگاه مولانا

همایش بین المللی بزرگداشت مولانا  در سال 88 رودهن پیوندهای فکری مولانا با بهاولد،افلاطون و فلوطین

انوار والوان در ترجمه فوایح الجمال و فواتح الجلال پنجمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه یزد در سال 1389

ساده نویسی دومین همایش منطقه ای ادبیات و نظریه ادبی زنجان در سال 1389

مفهوم تجلی در مثنوی های عطار و اوپانیشادها نقش مثنوی در ادبیات فارسی(بین المللی) علیگره هند 1390

برخی مولفه های پسامدرنیسم در رمانهای دوگانه دانشور در ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(مازندران)در سال 1390

واژه شناسی و سبک بیان در شاهنامه حکیم فردوسی در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در سال 1392 با همکاری دکتر ماه نظری

پسامدرنیسم در جزیزه سرگردانی و ساربان سرگردان در ادبیات داستانی فارسی در علیگره هند در سال 2011

Word and its function in Naser khosro s Worldview                                                     

6th Annual International

Conference on Philosophy 2011در یونان آتن

نگاهی به نگارستان دارا در تذکره نویسی در ادب فارسی در علیگره هند در سال 2012

رودکی و حضور در عرفان در عرفان و تصوف در ادبیات فارسی در علیگره هند در سال 2013

ازآغاز طریقه­ی چشتیه تا امیرخسرو دهلوی در سمینار بین المللی «طوطی هند امیر خسرو دهلوی پرچمدار تعامل فکری وفرهنگی بین هند وایران در علیگره هند 1392

شیوه های شخصیت پردازی در سه رمان جای خالی سلوچ، آوسنه ی باباسبحان،گاواره بان در نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در سال 1393 با همکاری فاطمه خان محمدی

اغراض ثانویه جملات پرسشی روایت رستم و اسفندیار در نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در سال 1393 با همکاری دکتر ماه نظری

بررسی لاکانی برخی باورهای مولانا درباره ی زنان در ایران شناسی در فرانسه در سال 1394

گزاره شمس المعالی در نقد تاریخ گرایی نو در کنفرانس بین المللی تاریخ پژوهی دانشگاه شهید بهشتی تابستان 94

طرح های پژوهشی

استعداد یادآوری عالم پیشین در مثنوی سال 84-85 زرین تاج پرهیزکار –رویا ربیع زاده

تفسیر عارفانه مولانا از قرآن در دفتر اول ودوم مثنوی در سال 86-87 افسانه پیشگاهی-       پروانه عزیزی

فرهنگ اصطلاحات عرفانی تفسیر کشف الاسرار در سال 84-86 مجری :رقیه شنبه ای همکاران :فاطمه حیدری- افسانه پیشگاهی

بررسی آماری و تحلیلی دیوان سنایی در بهره گیری از احادیث نبوی در سال 85-86 مجری :ماه نظری همکاران :فاطمه حیدری

آیات دیوان حکیم سنایی غزنوی در سال 84-85 مجری :ماه نظری

 همکاران :فاطمه حیدری

فرهنگ اصطلاحات فلسفی و کلامی دیوان ناصرخسرو سال  1389-1390

فرهنگ اصطلاحات فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو سال 1389-1390

مختصات سبکی آثار منثور ناصرخسرو (جامع الحکمتین،خوان الاخوان،زادالمسافرین،گشایش و رهایش،وجه دین)   سال 1391-1392

تعریفات و توضیحات مولانا سال 1394

کتاب ها:

زبان و ادبیات فارسی عمومی انتشارات سرافراز با همکاری دکتر احمد ذاکری چاپ اول83 چاپ بیست و پنجم93

پندارهای یونانی در مثنوی روزنه چاپ اول 84 چاپ دوم 88

طلایه ادب فارسی انتشارات سرافراز با همکاری دکتر احمد ذاکری  و دکتر زهرا دری چاپ اول 1385 چاپ هشتم 90

واژه نامه فلسفی و کلامی آثار منثور ناصر خسرو انتشارات زوار سال 1392

عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی-پژوهشی و انجمن ها

عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی دهخدا از سال 1387 تاکنون

مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی دهخدا در سال 1393

عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از سال 1385 تاکنون

عضو شورای تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 11/9/82

عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات26/2/90 تا91/2/26

عضو کمیته تخصصی بررسی صلاحیت علمی مدرسان مدعو گروههای تخصصی ادبیات فارسی22/10/86 تا22/10/87

دبیر اجرایی شورای پژوهشی دانشکده ادبیات26/6/82 تا26/6/83

عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی30/5/86 تا30/5/87

عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروههای ادبیات و زبانهای فارسی و خارجی هیات اجرایی جذب استان البرز8/12/89 تا8/12/90

عضو کمیته حل اختلاف کارکنان واحد دانشگاهی 2/3/89 تا2/3/91

عضو گروه داوری پژوهشهای ادبی هشتمین دوره انتخاب و معرفی پژوهشهای فرهنگی سال پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی22/7/82 تا 22/7/83

داور بخش ادبی جشنواره فرهنگی دانشجویی قرآن نیایش و زندگی معنوی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم17/6/88

عضو شورای زنان فرهیخته استان البرز سال 94