دکتر منیره سید مظهری

مشخصات فردی  

نام: منیره      نام خانوادگی: سید مظهری                        

نشانی الکترونیک: sayidmazhari@kiau.ac.ir

مدارج تحصیلی دانشگاهی:

سال اخذ مدرک

محل اخذ بورسیه

دانشگاه محل تحصیل

رشته و گرایش تحصیلی

مدرک تحصیلی

1365

 

تهران

فلسفه و حکمت اسلامی

لیسانس

1372

-

واحدتهران مرکز

فلسفه و حکمت اسلامی

فوق لیسانس

1384

واحد کرج

واحدعلوم و تحقیقات تهران

فلسفه و حکمت اسلامی

دکتری

سوابق فعالیت های آموزشی:

رتبه علمی: دانشیار پایه 13

عضو هیات علمی تمام وقت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، از تاریخ  1/7/1381 تاکنون

سوابق فعالیت های اجرایی:

ردیف

عنوان پست

مدت تصدی

 

تا تاریخ

1

معاون دانشکده الهیات، واحدکرج

از سال 1385 تا 1390

تاکنون

2

سرپرست دانشکده الهیات، واحدکرج

از سال 1390تا 1392

تاکنون

3

رئیس دانشکده الهیات ، واحد کرج

از سال1392 تا کنون

تاکنون

4

عضو شورای آموزشی، واحدکرج

از سال1388تاکنون

تاکنون

5

عضو شورای پژوهشی، واحد کرج

از سال 1394 تاکنون

 

تاکنون

6

عضو کیمسیون موارد خاص،واحدکرج

از سال 1393تاکنون

7

عضو شورای زنان فرهیخته دانشگاه های استان البرز

از سال1394 تاکنون

8

عضوشورای فرهنگی- اجتماعی هیات ممیزه استان ماده 1 آیین نامه ارتقاء

از سال 1394تاکنون

9

عضو کمیته بررسی صلاحیت های علمی جذب استان البرز

از سال 1388 تاکنون

 

سوابق علمی – پژوهشی

مقالات ارائه و چاپ شده در  کنفرانس های علمی داخلی و خارجی:

Plotinus on Art and Knowledge  ,  sayyidmazhari  ,alerasulpurtolami.   5 the Annual International Conference On Philosophy, Aten, june   2010                                                                            

The Role of theoretical Mysticism in solving some philosophical controversies  ,  Purtolamisayyidmazhari  ,alerasul,    5 the Annual International Conference On Philosophy ,Aten 2010

فلسفه نظم عمومی ، همایش ملی، ایران، 1394

جهانی شدن و تاثیر آن در فرهنگ و هویت دینی، همایش منطقه ای، ایران،1391 

ابداعات و نوآوریهای ابن سینا در منطق، همایش ملی،ایران،1390

فارابی و تحلیل فلسفی نبوت،همایش ملی،ایران،1389

خلاقیت در پژوهشهای دانشگاهی با تاکید بر حوزه علوم انسانی، همایش منطقه ای،ایران،1387

تاثیر ملاجلال الدین رومی در اندیشه های ملاصدرای شیرازی، همایش ملی،ایران،1387

انسان در میزان قرآن و حکمت متعالیه،همایش ملی ،ایران،1386

تبیین مبانی تکثر گرایی دینی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، منیره سید مظهری،منطقه ای،ایران،1386

پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی صدر المتالهین، منیره سید مظهری،ملی،ایران،1385

عقل در حکمت و شریعت، منیره سید مظهری،منطقه ای،ایران،1385

تاثیر تدریس دروس تخصصی الهیات به زبان عربی،سوسن آل رسول و منیره سید مظهری،کشوری،ایران،1385

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی

-Social Capital Opportunities and  Threats , Jokull  journal, 2013

بررسی انتقادی پاسخ میرداماد به شبهه حدوث عالم و دیدگاه  فیلسوفان صدرایی پیرامون آن، فصلنامه حکمت صدرایی،1394

نقد و بررسی تقریر ابن سینا از آموزه های عرفانی ، فصلنامه عرفان اسلامی،1394

آرای هراکلیتوس در باره جنبش ذاتی طبیعت و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا،فصلنامه اندیشه دینی،1393

تحلیل رویکرد ابن عربی و ملاصدرا از مساله تجلی حق در انسان،فصلنامه ادیان و عرفان، 1391

نقد و بررسی معاد شناسی سهروردی در پرتو حکمت متعالیه ،فصلنامه معرفت، 1390

بررسی رابطه حکمت وتزکیه نفس در حکمت متعالیه، فصلنامه خردنامه صدرا، 1390

تحلیل مفهوم حدس و کارایی آن از دیدگاه ابن سینا، فصلنامه حکمت سینوی، 1390

جایگاه وجودی قرآن کریم در عالم هستی، فصلنامه دین پژوهی ،1390

علوم انسانی در وضعیت تلاقی فرهنگی، فصلنامه معرفت ، 1390

تحلیل اعتبار و ارزش معرفتی برهان های امکان و وجوب نزد ابن سینا و ملاصدرا، فصلنامه تاملات فلسفی،1389

مقایسه تطبیقی برخی مسائل فلسفی در فلسفه سینوی و ابن رشدی، فصلنامه آیینه معرفت، 1389

طرح اشراقی نظریه صدور و تاثرات ملاصدرا از آن، فصلنامه معرفت فلسفی، 1389

بررسی تطبیقی سیمای انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا، فصلنامه ادیان و عرفان، 1389

نقد و بررسی دیدگاه اندیشمندان مغرب زمین در باره رابطه علم و دین، فصلنامه دین پژوهی، 1389

مساله تشبیه و تنزیه خداوند از نگاه ابن عربی، فصلنامه ادیان و عرفان،1388

مقایسه نگرش ابن سینا و ملاصدرا در باره اتحاد عاقل و معقول، فصلنامه پژوهشهای فلسفی،1387

تبیین تفاوتهای اساسی دو حوزه معرفتی فلسفه و عرفان نظری، فصلنامه ادیان و عرفان،1386

نقد و بررسی چهار جریان عمده مخالف اصالت وجود صدرایی، فصلنامه معرفت فلسفی،1385

مقایسه تطبیقی در باره غایتمندی عالم طبیعت در کلام اهل سنت و فلسفه اسلامی، فصلنامه ادیان و عرفان، 1384

کیفیت ارتباط نفس با بدن از دیدگاه فلاسفه اسلامی، فصلنامه حکمت و فلسفه،1388

معناشناسی اسماء الهی، فصلنامه فلسفه و کلام،1389

تالیف کتاب

در حوزه منطق قدیم : الگوریتم منطق،1390

در حوزه نقد فلسفی: تحلیل انتقادی از روایت ابن سینا و ملاصدرا در باره استکمال نفس، در نوبت چاپ

طرح های تحقیقاتی

سنجش و مقایسه سرمایه اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دانشگاه تهران. موسسه تصویب کننده معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی کرج. سمت: مجری طرح. 1393

بررسی اسماء الهی در اشعار شعرای عرب،موسسه تصویب کننده:دانشگاه آزاداسلامی کرج،سمت:همکارطرح،1392

آسیب شناسی پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد رشته فلسفه،موسسه تصویب کننده:دانشگاه آزاد اسلامی کرج،سمت:مجری طرح،1388

تاثیر تدریس دروس تخصصی رشته های الهیات به زبان عربی در نیل به اهداف تحصیلی،موسسه تصویب کننده:دانشگاه آزاداسلامی کرج،سمت:همکارطرح،1386

راهنمایی پایان نامه های دانشجویی ( بیش از 40 عنوان) از جمله:

صادق هنری فلاح، " مقایسه دیدگاه ملاصرا و ابن سینا در باره سیر تکاملی نفس"

سمیه چراغی، "مبانی تربیت در فلسفه و کلام اسلامی"

وحیده باباکش زاده،"مقایسه انسان در حکمت متعالیه و اومانیسم"

رضوانه علی میرزایی،"تفسیرآیه نورازدیدگاه ملاصدرا و مفسران دیگر"

میلاد لشگری نژاد،"تاثیرابن عربی برملاصدرا درمساله علم الهی"

فاطمه قدیمی"بررسی تطبیقی صفات خداوندازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی"

بتول علیپور،" بررسی مساله غایت درفلسفه وکلام اسلامی"

ناهید الهی دوست،"جایگاه انسان کامل ازدیدگاه اندیشمندان اسلامی"

حمیده فردوس،"واکاوی عقل و دین ازدیدگاه ملاصدرا و پیروان معاصرش"

سیمین پورمحمدی،"آسیب شناسی امربه معروف ونهی ازمنکر"

مهشید چنگیز،"بررسی شیوه های آموزش درقرآن کریم ومقایسه آن باشیوه های متداول روز"

 رضا سمایی،"فرصتها و تهدیدهادر زندگی انسان ازدیدگاه قرآن کریم"

زهرا عسگری،"تحقیق تطبیقی مبانی مکتب تفکیک وفلسفه اسلامی"

مرضیه نیک منش،"لذت والم ازدیدگاه روانشناسی وفلسفه"

مهدیه جمشیدی،"رویا از منظرفلاسفه و روانشناسان"

سمانه اصل زعیم،"معجزه ازدیدگاه قرآن،فلاسفه ومتکلمین"

فاطمه هاشمی مرند،"جایگاه فلسفه و کلام و عرفان از دیدگاه امام محمد غزالی"

شاپور محمدخانی،"دیدگاه فلاسفه اسلامی پیرامون مناط صدق وکذب قضایا"

و .....

گذراندن دوره های آموزشی و مطالعات

اولین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان

دومین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان

دوره روش تحقیق در علوم انسانی

کارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی

چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم

روشهای برقراری ارتباط موفق

آموزش ایجاد وب لاگ

نحوه نگارش C.V

روش تحقیق در علوم انسانی (1 )

روش تحقیق در علوم انسانی (2)

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن بین المللی ملاصدرا

جوایز و افتخارات علمی

دانشجوی کارشناسی ارشد ممتاز(رتبه اول)دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی

دانشجوی دکتری ممتاز(رتبه اول) دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

استاد نمونه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی کرج در سال 1391

پژوهشگر برتر دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی کرج در سال 1391