کارگاه آموزشی(آشنایی با قوانین جزایی چک)برگزار شد

۰۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۲ کد : ۹۴۷ اطلاعیه ها

شورای زنان فرهیخته استان البرز در راستای افزایش شناخت بانوان از قوانین مالی به ویژه چک و تعهدات آن اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان (آشنایی با قوانین چک) نمود.

در آغاز جلسه دکتر زرین تاج پرهیزکار- رییس شورای زنان فرهیخته استان البرز – ضمن تشکر ویژه از سرکار خانم دکتر سید مظهری – رییس محترم دانشکده الهیات و دبیر شورا – به دلیل زحماتی که در فراهم ساختن مقدمات برپایی کارگاه داشته اند،در خصوص ضرورت برگزاری این دوره کوتاه مدت اظهارداشتند: یکی از راه های ایمن سازی جایگاه بانوان در مشاغل مدیریتی افزایش آگاهی در زمینه امور مالی است و مسائلی که عدم اطلاع از آنها موجب وحشت بانوان از پذیرش مسئولیت می شود و یا در صورت داشتن مسئولیت اجرایی،آنان را آسیب پذیر می کند.

ایشان ضمن عذر خواهی از متقاضیانی که به دلیل محدودیت ظرفیت نتوانستند در این دوره شرکت کنند،اضافه کردند: با یاری خداوند سعی می شود تا در نیمه دوم سال این کارگاه مجددا بر پا شود.

مدرس این کارگاه که برای بانوان کارمند و هیات علمی دارای سمت اجرایی برپا گردید،دکتر علی جهانخواه حقوقدان و عضو هیات علمی واحد کرج بودند که در ضمن آموزش مباحث مرتبط با چک به قوانین جزایی و کیفری آن نیز پرداختند.

جلسه مذکوربا پرسش و پاسخ به پایان رسید.