سخنرانی رئیس شورای زنان فرهیخته استان البرز در نخستین همایش ملی "نقش زنان در توسعه پایدار"

۰۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۸ کد : ۱۱۹۷ اطلاعیه ها

اولین همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار به پیشنهاد شورای زنان فرهیخته استان سمنان توسط دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان در سه محور اصلی زنان وسلامت،زنان ومسائل حقوقی ،زنان و فرهنگ واجتماع درتاریخ 95/9/23 برگزار گردید.

در این همایش دکتر زرین تاج پرهیزکار – عضوکمیته تشکیلات و ارتباطات شورای راهبردی ورئیس شورای زنان فرهیخته استان البرز به عنوان مهمان ویژه شرکت داشتند.

دکتر پرهیزکار ضمن تقدیراز برگزارکنندگان همایش ،به تاریخچه تشکیل شورای راهبردی براساس امرمدبرانه ریاست عالیه دانشگاه –آقای دکتر میرزاده –پرداخت وتشکیل شورای زنان را نشانه وقوف ایشان برشروط دستیابی به توسعه پایدار دانست.

وی اضافه کرد:"یقینا یکی از جدی ترین ومهمترین راههای سنجش میزان توسعه یافتگی یک کشور ارج گذاری به زنان ومیزان مشارکت آنان در تصمیمات مهم کشوری است.

زنان به دلایل مختلف از جمله نگرش سنتی حاکم بر جوامع برای سده های متمادی درکسب حقوق شهروندی از نیمه دیگر جمعیت یعنی مردان عقب مانده اند.لیکن درجهان امروزی ومتناسب با  تغییرنگرش ها، عدالت جنسیتی ،توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه همچنین برنامه ریزی صحیح ،شرط تحقق توسعه متوازن و پایدارمحسوب می شود."

رئیس شورای زنان فرهیخته استان البرزدر پایان سخنان خود گفت:"همانگونه که نقش زنان در توسعه انکارناپذیراست، توجه به بهره مندی ایشان از مواهب توسعه هم از الزامات است."

دراین مراسم لوح تقدیری از سوی رئیس همایش و رئیس واحد دامغان-آقای دکتر عباسپور- به پاس شرکت صمیمانه دکتر زرین تاج پرهیزکار اهدا گردید.