دهمین شورای زنان فرهیخته استان البرز با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در سالن شهید کولیوند دبیرخانه هیات امنای استان البرز تشکیل گردید.

۰۵ آبان ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴ کد : ۱۰۶۷ اطلاعیه ها

در ابتدای جلسه دکتر زرین تاج پرهیزکار- رییس شورا- ضمن خوش آمد گویی به حاضران و معرفی آقای دکتر شهای زمردبخش رئیس مرکز نظرآباد و عضو حقوقی جدید- گزارشی از روال و یا انجام مصوبات جلسات پیشین ارائه نمودند.

پس از وی،دکتر عزتی رئیس شورای تخصصی پژوهشی استان ضمن تایید عقد تفاهم نامه با شورای زنان،توضیحاتی در زمینه محدودیت انجام طرح های پژوهشی ارائه کردند،نامبرده آمادگی کامل حوزه خود را در زمینه همکاری با شورای زنان اعلام نمودند.

در ادامه خانم باقری رئیس مرکز اسناد و کتابخانه های واحد کرج و مهمان شورا،به معرفی "کاربرد مدیریت و دانش در دانشگاهها" پرداختند.توضیحات ایشان و ضرورت آموزش مقوله فوق منجر به تصویب برگزاری نشست تخصصی با عنوان مذکور گردید.

کلیه حاضران به ترتیب در خصوص پویا تر شدن فعالیتهای شورا پیشنهاداتی طرح کردند.درپایان جلسه مقرر گردید خانم لیلی احمدی بر اساس فرم اطلاعات بانوان ،نسبت به جمع آوری رزومه و تهیه شناخت نامه زنان غیر دانشگاهی استان ،اهتمام نمایند.

همچنین مشارالیها مسئول پیگیری معرفی توانمندترین بانوی استان البرز(در سال 95)در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی بر اساس شاخص های ارسالی شورا به استانداری گردید.